Humanitarno Udruženje Wilson osnovano je 08. Novembra 2007g.

Okuplja obolele i stručnjake za Wilsonovu bolest i druge retke bolesti vezane za metaboličke i neurološke procese.

Radi što bolje i efikasnije pomoći obolelima ciljevi udruženja su :

 • Povezivanje obolelih i eksperata u ovoj tematici
 • Izrada Nacionalne strategije za retke bolesti
 • Izrada Nacionalnog registra retkih bolesti
 • Budžetsko finansiranje prenatalne i postnatalne dijagnostike u zemlji i inostranstvu
 • Pristup najnovijim naučnim dostignućima
 • Zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava osoba sa retkim bolestima i njihovih porodica
 • Informisanje opšte i stručne javnosti o problemima, potrebama i pravima osoba sa retkim bolestima
 • Zalaganje za prihvatanje međunarodnih i evropskih standarda, principa i dokumenata u oblasti retkih bolesti
 • Jedinstveno zastupanje interesa osoba sa retkim bolestima i jedinstveno nastupanje pred donosiocima odluka i drugim akterima u društvu
 • Saradnja sa relevantnim državnim institucijama
 • Saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

H.U. Wilson je član Eurowilson.org