Adresa organizacije je

Novi Sad

Ul. Pariske komune 40

Kontakt E-mail adresa :

office@wilson.org.rs

Preko ove adrese možete postavljati pitanja vezana za organizaciju kao i obraćati se stručnim saradnicima u vezani  obolenja

Kontakt osoba zadužena za predstavljanje ispred organizacije

Saša Košutić predsednik upravnog odbora

E-mail sasa@wilson.org.rs

Saradnici

Profesor dr Vojislav Perišić – FRCP

prof.perisic@wilson.org.rs

Prof. dr Sci med Marina Svetel, neuropsihijatar sa Instituta za neurologiju Klinčkog centra Srbije

Prof. dr sci. med. Duško Kozić – Centar za imidžing dijagnostiku,Institut za onkologiju Vojvodine,
21204 Sremska Kamenica,Institutski put 4, Srbija

Mr Sci med. dr Igor Petrović, neurolog sa Instituta za neurologiju Klinčkog centra Srbije

Asst. dr Aleksandra Tomić, lekar opšte prakse

Asistent Mr sci med dr Dragana Balać specijalista higijene, stručnjak za ishranu sa Higijenskog instituta Novog Sada

Zoran Todorovski specijalista medicinske psihologije Institut za neurologiju- klinički centar Novi Sad

E-mail zoran@wilson.org.rs

Dr Slobodan Kazic – gastroentrolog drkazic@wilson.org.rs

Dr Nenad Delibašić – neuropsihijatar

Asistent Mr sci med dr Dragana Stefanović neurolog sa Pokrajinskog Instituta za neurologiju Novi Sad

Asistent mr sci med dr Marija Semnic – neurolog