Prikupljanje podataka o obolelim i njihovo okupljanje u Udruženje radi stvaranja baze podataka i efikasnije delovanje u pomoći obolelima.
Praćenje zdravstvenog i materijalnog stanja članova, njihove probleme i na osnovu dobijenih podataka obraćati se nadležnim državnim organima i ustanovama i od njih tražiti adekvatnu zaštitu i pomoć.
Saradnja sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama zdravstvenih radnika radi bolje i efikasnije komunikacije na relaciji pacijent-doktor
Edukacija članova za uključivanje u realne društvene tokove, o prihvatanju obolenja kao sastavni deo života.
Saradnja sa drugim organizacijama sličnog tipa delovanja na projektima edukacije u mestima prebivališta clanova.
Istraživanje mogućnosti zapošljavanja članova prema sposobnostima i mogućnostima
Upoznavanje javnosti sa obolenjem,karakteristikama wilsonove bolesti, njenim specifičnostima i mogućnostima ranog otkrivanja što je od presudnog značaja.
Laka dostupnost preko ovog sajta za dobijanje adresa relevantnih ustanova za ovu bolest obolelima i doktorima opšte prakse za dodatne informacije ako posumnjaju na ovo obolenje.