Besplatna dijagnostika za pacijente

Na sastanku sa direktorom Zavoda Za Zdravstvenu Zaštitu Radnika Novi Sad nakon iznošenja problema obolelih, radi efikasnijeg praćenja stanja obolelih dogovorena je donacija od jednog besplatnog pregleda 24h/urin i slobodnog bakra u serumu. Donacija važi za sve pacijente sa teritorije Vojvodine uz potvrdu Udruženja.

PREPORUKE EUCERD-a PO PITANJU OSNOVNIH POKAZATELJA ZA NACIONALNE PLANOVE / STRATEGIJE ZA RETKE BOLESTI

[one_half] PREPORUKE EUCERD-a PO PITANJU OSNOVNIH POKAZATELJA ZA NACIONALNE PLANOVE / STRATEGIJE ZA RETKE BOLESTI (Priprema i implementiranje Plana / Strategija ) [/one_half] [one_half_last] [/one_half_last] Postojanje propisa/zakona ili ekvivalentnih nacionalnih odluka koje podržavaju uspostavljanje i razvoj plana za retke bolesti. Skraćena definicija: Plan/ Strategija o RB doneta putem obavezujućeg pravnog akta. Uključena u pravni i operativni okvir.…