Simptomi i karakteristike Wilsonove bolesti

Simptomi i neke karakteristike Wilsonove bolesti KLINIČKO ISPOLJAVANJE BOLESTI Oštećenja koje prekomerni bakar može izazvati u različitim organima i tkivima, stvarajući pri tome veoma raznovrsnu kliničku sliku, može predstavljati značajan dijagnostički izazov. Ovo je veoma važno, s obzirom da je terapija najuspešnija u početnoj fazi bolesti, a da otkrivanje homozigotnih članova porodice u presimptomatskoj fazi…